SPECJALISTA

Aleksandra Todorczuk

Psycholog dziecięcy

Jestem psychologiem specjalizującym się w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku Psychologia o specjalności Psychologia kliniczna na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Dodatkowo ukończyłam kurs w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży. Jestem w trakcie 4-letniego kursu w zakresie psychoterapii w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. Swój warsztat poszerzyłam również o Studia Podyplomowe z zakresu Pedagogiki Specjalnej i Kształcenia Specjalnego – Autyzm i Zespół Aspergera. Jestem również certyfikowanym trenerem TUS. Stale podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w konferencjach psychologicznych, wykładach oraz szkoleniach dotyczących diagnozy i terapii psychologicznej.

W gabinecie udzielam pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży w radzeniu sobie z emocjami, z zaniżoną samooceną, z trudnościami w koncentrowaniu się, jak i tym, którzy mają problemy w relacjach międzyludzkich, cierpią na zaburzenia lękowe i zaburzenia nastroju. Prowadzę również trening umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży, konsultację i poradnictwo dla rodziców.

Pracuję w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 8 w Warszawie, gdzie zajmuję się diagnozą oraz terapią dzieci i młodzieży, prowadzeniem warsztatów grupowych, a także udzielaniem wsparcia terapeutycznego rodzicom.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku oraz na Dziennym Oddziale Leczenia Nerwic w MSWiA. Pracowałam również jako psycholog w szkole podstawowej oraz w liceum, gdzie prowadziłam zajęcia indywidualne/rewalidacyjne z uczniami z zespołem Aspergera.

Moja pomoc skierowana jest do:

DZIECI I MŁODZIEŻY:
– obniżony nastrój, depresja;
– nieśmiałość, wycofanie, trudności z rówieśnikami,
– trudności w nawiązywaniu nowych relacji;
– trudności w uczeniu się, niska motywacja do nauki;
– moczenie nocne;
-trening czystości;
-tiki;
– lęki;
– zaburzenia eksternalizacyjne: zespół nadpobudliwości
psychoruchowej (ADHD), zaburzenia opozycyjno –
buntownicze, zaburzenia zachowania, wybuchowość, agresywność, bunt;
– uzależnienie od komputera/internetu;
– przeżycie traumatycznego wydarzenia (rozwód rodziców, śmierć lub choroba kogoś bliskiego, wypadek);
– trudności adaptacyjne (nowa szkoła, nowe miejsce zamieszkania, pojawienie się nowego członka rodziny);
– treningi umiejętności społecznych (np. komunikacji, asertywności, radzenia sobie ze stresem, umiejętności współpracy).

RODZICÓW:
– wsparcie w trudnościach wychowawczych;
– poradnictwo psychologiczne;
– kryzysy rodzinne (konflikty, rozwód, separacja, zmiana miejsca zamieszkania, śmierć kogoś bliskiego, pojawienie się nowego członka rodziny).

Na pierwszą wizytę zapraszam samego rodzica bez dziecka. Sesja trwa 50 minut.

Aleksandra Todorczuk – ZnanyLekarz.pl

Podaj nam swoje dane – skontaktujemy się z Tobą.

Jeżeli chcesz, możesz od razu krótko opisać swój problem.


    Umów się na wizytę
    Umów się na wizytę