DLA KOGO?

Mediacja to metoda rozwiązywania konfliktów, w tym małżeńskich/partnerskich, czy też międzypokoleniowych związanych z opieką nad dziećmi lub podziałem majątku po rozwodzie. Przy pomocy mediatora uczestnicy mediacji mogą wspólnie wypracować satysfakcjonujące ich rozwiązania.

Do mediacji strony przystępują dobrowolnie, a osiągnięte porozumienie może sprawić, że kolejne trudne rozmowy będą prowadzone w atmosferze większego zaufania i w przekonaniu, że z daną osobą można dojść do ugody. Mediacja daje szansę na stworzenie gotowości do rozmowy i współpracy, pozwala na zachowanie własnej godności i wzajemnego szacunku.

JAK POMAGAMY?

W mediacji rodzinnej mediator towarzyszy, pomaga skonfliktowanym stronom w procesie przeprowadzenia trudnej rozmowy w bezpieczny i uporządkowany sposób. Umożliwia wszystkim wyrażenie swoich oczekiwań, potrzeb i obaw.

Rolą mediatora jest przede wszystkim usprawnienie procesu porozumiewania się między stronami. Mediator akceptuje wszelkie rozwiązania (także brak porozumienia), które strony uważają za właściwe w ich sytuacji.

W sprawach rozwodowych strony mogą same wystąpić do Sądu z wnioskiem o mediacje i mają prawo do samodzielnego wyboru mediatora. Mediacja kończy się podpisaniem ugody, w której obie strony zobowiązują do przestrzegania spisanych w nim uzgodnień. Rodzice podczas mediacji wypracowują porozumienie (plan wychowawczy), które pomaga im współpracować dla dobra dziecka, nawet wtedy, kiedy przestaną być małżonkami. Zawarta przed mediatorem ugoda jest następnie zatwierdzana przez Sąd.

Mediatora obowiązuje poufność, również w stosunku do Sądu. Informacje uzyskane w trakcie mediacji mają służyć jedynie do wypracowania porozumienia i nie mogą być wykorzystywane w rozprawie sądowej.

Sesja mediacji trwa 1,5 godziny. Średni czas trwania mediacji to 5-8 sesji.
Zapraszamy do kontaktu z recepcją w celu umówienia spotkania z mediatorem.

Podaj nam swoje dane – skontaktujemy się z Tobą.

Jeżeli chcesz, możesz od razu krótko opisać swój problem.


    Umów się na wizytę
    Umów się na wizytę