Diagnoza neuropsychologiczna jest jednym z rodzajów diagnozy psychologicznej i ma za zadanie opisanie poziomu funkcjonowania poznawczego i emocjonalnego u osób z dysfunkcjami/ uszkodzeniem mózgu lub ich podejrzeniem. Obejmuje między innymi diagnozę pamięci, spostrzegania, myślenia, języka (afazje), ruchów dowolnych i inne. Służy określeniu jakie deficyty powodują trudności w funkcjonowaniu poznawczym, zawodowym, szkolnym i emocjonalnym.

Wskazania do diagnozy neuropsychologicznej:
– stan po urazie czaszkowo- mózgowym;
– stan po operacji neurochirurgicznej;
– choroby neurologiczne (mózgowia);
– neuroinfekcje;
– stan po udarze mózgu (krwotocznym/ niedokrwiennym);
– stan po niedotlenieniu okołoporodowym;
– stan po długotrwałej intoksykacji narkotykowej/ alkoholowej
– przewlekła niewydolność nerek, wątroby, układu krążenia;
– podejrzenie istnienia deficytów neuropsychologicznych np. trudności z pamięcią, koncentracją.

W przypadku zdiagnozowania istnienia deficytów neuropsychologicznych wskazana jest terapia neuropsychologiczna. Uwaga- podjęcie terapii nie jest obligatoryjne.

Pełna diagnoza neuropsychologiczna w zależności od rodzaju zgłaszanego problemu i możliwości psychofizycznych badanego trwa ok. 2-3 spotkań. Wymagane jest dostarczenie pełnej dokumentacji dotychczasowego leczenia- o ile takie było podjęte (np. karty wypisowe ze szpitali), a przypadku dzieci i
młodzieży także książeczka zdrowia dziecka.

Na spotkanie diagnostyczne/ terapeutyczne konieczne jest przyniesienie okularów/ aparatów słuchowych jeśli są używane oraz informacji o aktualnie zażywanych lekach i ich dawkach.

Podaj nam swoje dane – skontaktujemy się z Tobą.

Jeżeli chcesz, możesz od razu krótko opisać swój problem.


    Umów się na wizytę
    Umów się na wizytę