Psychologia Dziecięca

W okresie rozwoju dzieci i młodzieży zachodzi wiele przemian. Skutkują one problemami na różnych płaszczyznach. Specjalista, jakim jest psycholog dzieci i młodzieży, pomaga rozpoznać zaburzenia emocjonalne, zachowania oraz komunikacji.

 

Jak przebiegają spotkania

Spotkania z dziećmi i młodzieżą nie są prowadzone w taki sam sposób jak spotkania osób dorosłych. Przybierają charakter wspólnej pracy nad problemem poprzez zabawę, relację, warsztaty, jak i konsultację z rodzicami.

Często problemy emocjonalne lub zaburzenia zachowania najmłodszych pacjentów są odzwierciedleniem pewnych trudności rodzinnych. W związku z tym obecność i udział rodziców w terapii jest często niezbędny do pełnego rozwiązania problemu.

Podczas spotkań terapeutycznych dzieci i młodzież uzyskują pomoc w lepszym rozumieniu siebie, swoich emocji i potrzeb. Niejednokrotnie młodzi ludzie mają kłopot z nazwaniem i określeniem trudności, z jakimi się zmagają. W takich sytuacjach jedyną formą wyrazu ich emocji jest złość, konflikty, lęki i inne zachowania, które wcześniej się nie zdarzały.

 

Czego uczymy

Terapia młodzieży uczy alternatywnych zachowań, lepszej reakcji na nieprzewidziane sytuację oraz kształtuje sferę emocjonalno-społeczną. Konsultacje z psychologiem mają na celu zmianę lub eliminację trudnych zachowań, jak i uwolnienie pacjenta od niepokojących go objawów.

Najczęstsze trudności, które mogą kwalifikować do konsultacji psychologicznej:

 • trudności szkolne
 • problemy wieku dorastania
 • problemy związane z agresją i buntem (m.in.: wybuchy złości, zachowania agresywne, wagary, niechęć do nauki)
 • zaburzenia adaptacyjne (rozwód rodziców, żałoba)
 • moczenie nocne
 • kłopoty z koncentracją uwagi, nadpobudliwość, nadruchliwość, impulsywność
 • lęki
 • tiki
 • fobie
 • depresje
 • kłopoty ze snem
 • trudności w relacjach społecznych, nieśmiałość, wycofanie z grupy, brak asertywności, niskie poczucie własnej wartości
 • uzależnienia od internetu
 • zaburzenia emocjonalne
 • smutek, apatia, gwałtowne zmiany nastroju, myśli samobójcze

Podaj nam swoje dane – skontaktujemy się z Tobą.

Jeżeli chcesz, możesz od razu krótko opisać swój problem.