SPECJALISTA

Wioletta
Janczara

Psycholog

Jestem psychologiem ze specjalnością psychologii klinicznej. Absolwentką Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (2004 r.) oraz podyplomowych studiów „Diagnoza i terapia neuropsychologiczna” na UMCS.

 • Posiadam kwalifikacje z zakresu pedagogiki i oligofrenopedagogiki.
 • Mam wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie diagnostyki psychologicznej i neuropsychologicznej, poradnictwa i terapii neuropsychologicznej.
 • Posiadam doświadczenie w pracy z osobami z deficytami neurologicznymi, niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami psychicznymi.
 • Od kilkunastu lat pracuje z dziećmi i młodzieżą.

Odbywałam praktyki zawodowe między innymi w:

 • odział psychiatryczny Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie,
 • odział neurologiczny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie,
 • Klinika Neurochirurgii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
 • Odział Rehabilitacji SP Szpitala Klinicznego w Lublinie,
 • Klinika Hematologii i Onkologii Dziecięcej Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie.

 

Doświadczenie zawodowe zdobyłam między innymi w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, przedszkolu, gimnazjum, szkole specjalnej dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie.

DOROŚLI

 • diagnoza neuropsychologiczna obejmuje między innymi diagnozę funkcjonowania językowego – afazje, otępienia, ruchów dowolnych – apraksje, spostrzegania wzrokowego – agnozje, zaburzeń funkcjonowania emocjonalnego na skutek dysfunkcji mózgowej np. zespół czołowy. Poza tym diagnozowana jest pamięć, myślenie itp.
 • terapia neuropsychologiczna
 • interwencja kryzysowa
 • porady
 • konsultacje
 • diagnoza intelektu (określenie poziomu ilorazu inteligencji IQ)

DZIECI I MŁODZIEŻ

 • diagnoza przyczyn trudności i niepowodzeń szkolnych
 • diagnoza dojrzałości szkolnej
 • trudności wychowawcze i emocjonalne
 • zaburzenia rozwojowe i neurorozwojowe
 • diagnoza intelektu (IQ) od 2 roku życia
 • zajęcia stymulujące rozwój intelektualny dla dzieci w wieku 4- 10 lat (ćwiczenia rozwijające pamięć, koncentrację uwagi, percepcję wzrokową i słuchową, kojarzenie, myślenie itp.)
 • diagnoza neuropsychologiczna – w tym także diagnozuję specyficzne zaburzenia językowe, afazję dziecięcą na potrzeby zespołów orzekających działających przy poradniach psychologiczno-pedagogicznych (wymagane aktualne badanie słuchu)
 • konsultacje
 • porady
 • interwencja kryzysowa

Podaj nam swoje dane – skontaktujemy się z Tobą.

Jeżeli chcesz, możesz od razu krótko opisać swój problem.


  Umów się na wizytę
  Umów się na wizytę