SPECJALISTA

Ewa
Marciniak

Psychiatra – psychoanalityk

We współczesnym świecie człowiek staje się coraz bardziej zagubiony i osamotniony, podlega coraz większej presji życiowej i mierzy się z problemami, które coraz częściej przerastają jego możliwości radzenia sobie z nimi. Skutkiem tego coraz częściej jego udziałem są różnego rodzaju dolegliwości w sferze psychicznej utrudniające lub wręcz uniemożliwiające mu czerpanie radości z życia, codzienną satysfakcję i dobre funkcjonowanie. Człowiek, bombardowany nadmiarem informacji, gubi się w poszukiwaniu dla siebie pomocy, stąd psychiatra, będąc lekarzem posiadającym dogłębną wiedzę na temat psychiki ludzkiej, mechanizmów jej funkcjonowania i mechanizmów powstawania dolegliwości, zaburzeń i chorób psychicznych, stawia diagnozę i proponuje najlepszą dla pacjenta metodę leczenia.

Z psychoanalizą jestem związana od 2002 roku.

Pracuję z pacjentami pełnoletnimi, z wszelkimi dysfunkcjami, zaburzeniami i chorobami psychicznymi.

Przyjmuję w języku polskim, angielskim i rosyjskim.

WYKSZTAŁCENIE
1979-1985 – Akademia Medyczna w Warszawie;
1994 – pierwszy stopień specjalizacji z psychiatrii;
1997 – drugi stopień specjalizacji z psychiatrii.

PRAKTYKA ZAWODOWA
Od 1998 r. – Prywatna praktyka psychiatryczna
Od 2004 r. – Prywatna praktyka psychoanalityczna i psychoterapeutyczna;
Od 2011 r. – Biegła sądowa z psychiatrii z listy Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie;
Od 2012 r. – Kierownik Oddziału Dziennego Psychiatrycznego w NZOZ;
Od 2012 r. – Psychiatra w Poradni Zdrowia Psychicznego NZOZ;
Od 2010 r. – Konsultant w Domach Spokojnej Starości;
W latach 2008-2012 – Psychiatra w prywatnym centrum zdrowia w Warszawie;
Od 2008 r. – Konsultant w Ośrodkach dla młodzieży, która weszła w konflikt z prawem;
W latach 1986-2005 – praca w szpitalu psychiatrycznym;
W latach 1994-2000 – Konsultant psychiatra w szkole specjalnej;
W latach 1994-1996 – Konsultant psychiatra w poradni psychologiczno-pedagogicznej.

ORGANIZACJE i STOWARZYSZENIA
Od 2010 r. – członek założyciel Forum Polskiego Pola Lacanowskiego (FPPL);
Od 2010 r. – członek Ecole de Psychanalyse des Forums du Champ lacanien (EPFCL);
Od 2013 r. – Polskie Towarzystwo Psychoterapeutyczne (PTP) – certyfikat; członek kadry szkoleniowej;
W latach 2007-2010 – członek założyciel „Sinthome” Grupa Psychoanalizy Lacanowskiej;
W latach 1996-1999 – członek Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (American Psychiatric Association, APA);
W latach 1992-1998 – członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (PTP);
W latach 2009-2014 – prawo wykonywania zawodu lekarza psychiatry w Wielkiej Brytanii.

DZIAŁALNOŚĆ DODATKOWA
W latach 1987-1989 – wykładowca psychiatrii w szkole medycznej;
W 1997 r. – superwizowanie pracy lekarzy psychiatrów i lekarzy specjalizujących się w psychiatrii, oraz szkolenie lekarzy innych specjalności w zakresie zaburzeń psychicznych występujących w pozapsychiatrycznej opiece medycznej;

W latach 1997-2002 szkolenie lekarzy specjalizujących się w psychiatrii na I i II stopień specjalizacji – kierownik specjalizacji, odpowiedzialny za całości umiejętność teoretycznych i praktycznych.

Podaj nam swoje dane – skontaktujemy się z Tobą.

Jeżeli chcesz, możesz od razu krótko opisać swój problem.


Umów się na wizytę
Umów się na wizytę