Neuropsychologia Warszawa

Diagnoza neuropsychologiczna jest jednym z rodzajów diagnozy psychologicznej i ma za zadanie opisanie poziomu funkcjonowania poznawczego i emocjonalnego u osób z dysfunkcjami/ uszkodzeniem mózgu lub ich podejrzeniem. Obejmuje między innymi diagnozę pamięci, spostrzegania, myślenia, języka (afazje), ruchów dowolnych i inne. Służy określeniu jakie deficyty powodują trudności w funkcjonowaniu poznawczym, zawodowym, szkolnym i emocjonalnym.

 

Wskazania do diagnozy neuropsychologicznej:

  • stan po urazie czaszkowo- mózgowym
  • stan po operacji neurochirurgicznej
  • choroby neurologiczne (mózgowia)
  • neuroinfekcje
  • stan po udarze mózgu (krwotocznym/ niedokrwiennym)
  • stan po niedotlenieniu okołoporodowym
  • stan po długotrwałej intoksykacji narkotykowej/ alkoholowej
  • przewlekła niewydolność nerek, wątroby, układu krążenia
  • podejrzenie istnienia deficytów neuropsychologicznych np. trudności z pamięcią. koncentracją.

 

W przypadku zdiagnozowania istnienia deficytów neuropsychologicznych wskazana jest terapia neuropsychologiczna. Uwaga- podjęcie terapii nie jest obligatoryjne.

 

Pełna diagnoza neuropsychologiczna

Pełna diagnoza neuropsychologiczna w zależności od rodzaju zgłaszanego problemu i możliwości psychofizycznych badanego trwa ok. 2-3 spotkań. Wymagane jest dostarczenie pełnej dokumentacji dotychczasowego leczenia- o ile takie było podjęte (np. karty wypisowe ze szpitali), a przypadku dzieci i
młodzieży także książeczka zdrowia dziecka.

 

Co przygotować na spotkanie

Na spotkanie diagnostyczne/ terapeutyczne konieczne jest przyniesienie okularów/ aparatów słuchowych jeśli są używane oraz informacji o aktualnie zażywanych lekach i ich dawkach.

Podaj nam swoje dane – skontaktujemy się z Tobą.

Jeżeli chcesz, możesz od razu krótko opisać swój problem.