POLITYKA
PRYWATNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Polityka Prywatności strony https://klinikametoda.pl

 

Informujemy, że w przypadku, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, dostępną pod adresem: https://klinikametoda.pl, przetwarzamy Państwa dane osobowe.

 

Dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych i dokładamy należytych starań, aby przestrzegać przysługujących Państwu praw. Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z treścią przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie).

 

Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych i Inspektorem Ochrony Danych?

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Nectar Polska Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Wspólnej 61 lok. 104, 00-687 Warszawa, dane kontaktowe – numer telefonu: 22 777 40 30, adres e-mail: info@klinikametoda.pl (dalej: Administrator).

 

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe IOD – Paweł Maliszewski, adres e-mail: iod@perfectinfo.pl.

 

Na jakie podstawie i w jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

 

 • Wizyta na naszej stronie internetowej

 

Jeżeli odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, przetwarzamy niektóre Państwa dane osobowe w związku z korzystaniem przez nas z plików cookies na stronie internetowej oraz zapisywaniem danych o wejściu na stronę internetową (logów). W związku z tym przetwarzamy takie dane jak adres IP i dane o urządzeniu, z którego Państwo korzystają, dane o systemie operacyjnym, Państwa lokalizację czy też dane statystyczne dotyczące Państwa aktywności na stronie internetowej.

 

Dodatkowo posiadamy rozwiązania służące do analizy ruchu na naszej stronie internetowej i tworzenia statystyk w tym zakresie. Opierają się one o usługę Google Analytics.

 

W powyżej opisanym zakresie, podstawą przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia, a więc prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na śledzeniu aktywności na naszej stronie internetowej.

 

 • Formularz kontaktowy

 

W sytuacji, gdy korzystają Państwo z formularza na naszej stronie internetowej, kontaktują się z nami telefonicznie albo za pośrednictwem poczty elektronicznej, przy wykorzystaniu danych teleadresowych podanych na stronie internetowej, przetwarzamy Państwa dane osobowe (zawarte w treści formularza, wiadomości e-mail lub podane w czasie rozmowy telefonicznej) w celu udzielenia odpowiedzi na pytania i kontakt z Państwem. Dotyczy to również sytuacji, gdy korzystają Państwo z możliwości napisania do nas za pośrednictwem Messengera.

 

Niezbędność przetwarzania danych w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie i kontakt z Państwem stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, a podstawą prawną do przetwarzania danych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.

 

 • Umawianie wizyty w Klinice

 

W związku z funkcjonowaniem naszej strony internetowej, udostępniamy Pacjentom oraz osobom zainteresowanym możliwość umówienia terminu wizyty w naszej Klinice

 

Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a więc czynności zmierzające do zawarcia umowy o świadczenie usług zdrowotnych.

 

W każdym ww. przypadku podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Odmowa ich podania może jednak uniemożliwić prowadzenie korespondencji za pośrednictwem formularza kontaktowego czy umówienie wizyty w Klinice.

 

Komu mogą zostać udostępnione Państwa dane osobowe?

 

W celu funkcjonowania naszej strony internetowej oraz w związku z realizacją działań opisanych powyżej, korzystamy z pomocy niektórych podmiotów trzecich. Dlatego podane przez Państwa dane osobowe są przekazywane podmiotom współpracującym z nami w zakresie IT, pozycjonowania naszej strony internetowej oraz reklamy w Internecie.

 

Dodatkowo, w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej, możemy przekazać Państwa dane osobowe do Google Ireland Limited – podmiot ten ma dostęp do danych osobowych, które przetwarzamy w związku z tworzeniem statystyk dotyczących korzystania z naszej strony internetowej oraz wyświetlaniem reklam w ramach wyszukiwarki Google. Podmiot ten jest spółką zależną od Google LLC z siedzibą w Kalifornii, USA. Ewentualne przekazanie danych osobowych do USA może odbywać się na podstawie Standardowych Klauzul Umownych, czyli specjalnej umowy, której wzór został zaakceptowany przez Komisję Europejską.

 

Czas przechowywania danych osobowych

 

Staramy się przechowywać Państwa dane osobowe tylko tak długo, jak długo są one nam rzeczywiście niezbędne – po tym czasie je usuwamy. Dlatego możemy poinformować Państwa, że co do zasady:

 • jeżeli weszli Państwo na naszą stronę internetową, przetwarzamy Państwa dane osobowe tak długo jak, korzystają Państwo ze strony,
 • jeżeli korzystają Państwo z formularza kontaktowego, przetwarzamy Państwa dane osobowe do momentu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania i rozwiązania problemu,
 • jeżeli umawiają Państwo za pośrednictwem naszej strony internetowej wizytę w Klinice, przetwarzamy Państwa dane osobowe przez okres miesiąca po upływie umówionego terminu wizyty.

 

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Państwu prawa do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Nie przetwarzamy Państwa danych osobowych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji opartego na profilowaniu. Ewentualne kierowanie reklam za pośrednictwem portali społecznościowych może opiera się wyłącznie na ogólnych kryteriach i nie łączy się z podejmowaniem decyzji.

 

Pliki Cookies

 

W związku z tym, że odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, na Państwa urządzeniu mogą zostać zapisane stosowane przez nas pliki cookies. Pliki cookies to małe pliki, umożliwiające lub ułatwiające korzystanie z niektórych funkcji strony internetowej. Mogą być zapisywane na Państwa urządzeniu bezpośrednio przez nas lub przez podmioty trzecie, z którymi współpracujemy. W ramach korzystania z plików cookies możemy przetwarzać Państwa dane osobowe, w szczególności takie jak adres IP, historia korzystania przez Państwa ze strony internetowej, czy też informacje o używanym przez Państwa urządzeniu lub oprogramowaniu. Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy również inne, podobne do plików cookies technologie optymalizujące ich działanie, w związku z którymi może dojść do przetwarzania danych osobowych. Jeżeli w niniejszej polityce odnosimy się do plików cookies, oznacza to również podobne do plików cookies technologie. Pliki cookies służą do kontroli ruchu na naszej stronie internetowej, tworzenia statystyk w zakresie korzystania ze strony przez jej użytkowników, podejmowaniu działań marketingowych, zapobieganiu błędom i usterkom technicznym, zapewnieniu bezpieczeństwa strony czy też zapobieganiu nadużyciom i naruszeniom prawa.

 

W przypadku ograniczenia stosowania plików cookies, korzystanie z poszczególnych usług świadczonych przez nas może mieć charakter ograniczony, a w niektórych wypadkach może okazać się niemożliwe.

Podaj nam swoje dane – skontaktujemy się z Tobą.

Jeżeli chcesz, możesz od razu krótko opisać swój problem.