POLITYKA
PRYWATNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Polityka prywatności serwisu internetowego www.klinikametoda.pl (dalej: “Serwis”)

1. NECTAR POLSKA Sp. z o. o., właściciel Serwisu (dalej: “Operator”), wprowadza niniejszą politykę prywatności serwisu internetowego www.klinikametoda.pl określający w szczególności sposób automatycznego zbierania informacji o użytkownikach strony (tzw. ciasteczka) oraz cel ich wykorzystania.

2. Operator, w ramach Serwisu, nie przetwarza w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies (dalej “Cookies”).

3. Serwis nie przetwarza danych osobowych użytkowników Serwisu i nie łączy ich z Cookies.

4. Podmiotem zamieszczającym Cookies na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator.

5. Cookies wykorzystywane są przez Operatora wyłącznie w celu:
a) optymalizacji korzystania z Serwisu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

6. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

7. Niniejsza Polityka prywatności wchodzi z życie z dniem 01.06.2017.

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO DLA NECTAR POLSKA Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), informujemy, że:

1. Administratorem Danych Osobowych jest Nectar Polska sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Wspólnej 61 lok. 104, 00-687 Warszawa.

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Paweł Maliszewski (iod@perfectinfo.pl).

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, w celu realizacji ustawowych i statutowych zadań Spółki, i nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

4. Odbiorcami danych osobowych są Pracownicy Nectar Polska Sp. z o. o. i podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych.

5. Dane osobowe przetwarzane będą w okresie niezbędnym do realizacji Państwa obsługi oraz w zgodzie z wymogami prawa.

6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

7. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, posiadają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. W przypadku stwierdzenia, że dane osobowe nie są przetwarzane zgodnie z wymogami Rozporządzenia, posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku ich  niepodania nie będziemy w stanie świadczyć Państwu usług.

10. Nie podlegają Państwo zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

Podaj nam swoje dane – skontaktujemy się z Tobą.

Jeżeli chcesz, możesz od razu krótko opisać swój problem.


Umów się na wizytę
Umów się na wizytę