POLITYKA
PRYWATNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Polityka prywatności serwisu internetowego www.klinikametoda.pl(dalej: “Serwis”)

 

 1. NECTAR POLSKA Sp. z o. o., właściciel Serwisu (dalej: “Operator”), wprowadza niniejszą politykę prywatności serwisu internetowego www.klinikametoda.pl, określającą w szczególności sposób automatycznego zbierania informacji o użytkownikach strony (tzw. ciasteczka) oraz cel ich wykorzystania.
 2. Operator, w ramach Serwisu, nie przetwarza w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies (dalej “Cookies”).
 3. Serwis nie przetwarza danych osobowych użytkowników Serwisu i nie łączy ich z Cookies.
 4. Podmiotem zamieszczającym Cookies na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator.
 5. Cookies wykorzystywane są przez Operatora wyłącznie w celu:
  a) optymalizacji korzystania z Serwisu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 6. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. Niniejsza Polityka prywatności wchodzi z życie z dniem 01.06.2017.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Serwisie

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Nectar Polska sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Wspólnej 61 lok. 104, 00-687 Warszawa. Z Administratorem można skontaktować się pod numerem telefonu: +48 22 777 40 30 oraz za pośrednictwem adresu e-mail: info@klinikametoda.pl.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe IOD: Paweł Maliszewski, iod@perfectinfo.pl.
 3. Dane osobowe uzyskane poprzez umieszczony w Serwisie formularz kontaktowy będą przetwarzane w celu umożliwienia użytkownikom Serwisu kontaktu z Administratorem oraz odpowiedzi na udzielone zapytania, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych, na podstawie stosownych umów.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą w okresie niezbędnym do realizacji obsługi korespondencji oraz w zgodzie z wymogami prawa.
 6. Użytkownicy serwisu posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Ze względu na to, iż przetwarzanie danych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, Użytkownikom serwisu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 8. W przypadku stwierdzenia, że dane osobowe nie są przetwarzane zgodnie z wymogami Rozporządzenia, Użytkownicy Serwisu posiadają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku odmowy ich podania, Administrator nie będzie w stanie prowadzić korespondencji za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 10. Dane osobowe nie są poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 11. Dane osobowe nie są przekazywane poza EOG ani do organizacji międzynarodowych.

Podaj nam swoje dane – skontaktujemy się z Tobą.

Jeżeli chcesz, możesz od razu krótko opisać swój problem.


  Umów się na wizytę
  Umów się na wizytę