SPECJALISTA

Joanna
Szymańska

psychoanalityk lacanowski

Psychoanalityk lacanowskiZygmunt Freud twierdził, że psychoanaliza pozwala zamienić neurotyczne cierpienie na zwykłe, codzienne nieszczęście. Bycie człowiekiem, czyli bytem mówiącym, pociąga za sobą nieunikniony rodzaj podmiotowego pęknięcia, ale dzięki pracy w psychoanalizie stajemy się bliżsi sami sobie i zyskujemy dostęp do obszaru możliwej wolności.

  • Z psychoanalizą związana jestem od 2002 roku.
  • Prowadzę praktykę psychoanalityczną w Warszawie, pracuję z osobami dorosłymi i młodzieżą, w języku polskim i angielskim.
  • Podlegam superwizji u psychoanalityka lacanowskiego.

WYKSZTAŁCENIE

  • Od 2010 r. przechodzę własną formację psychoanalityczną w ramach seminariów prowadzonych przez nauczycieli IF z Francji dla FPPL.
  • W roku 2019 ukończyłam studia na wydziale psychologii na Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie ze specjalizacją z psychologii klinicznej i psychoterapii.
  • Ukończyłam filologię angielską na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

PRAKTYKA ZAWODOWA

  • Od 2015 r. prowadzę terapię indywidualną na Oddziale Leczenia Nerwic dla Młodzieży w Zagórzu pod Warszawą Pracuję tam z młodzieżą w wieku 14-18 lat.
  • Od 2016 roku prowadzę własny gabinet psychoanalizy lacanowskiej w Warszawie.

ORGANIZACJE I STOWARZYSZENIA

  • Jestem członkiem założycielem Forum Polskiego Pola Lacanowskiego (FPPL), uczestniczę w działaniach stowarzyszenia i je współorganizuję od 2010 r.

Joanna Szymańska - ZnanyLekarz.pl