W Klinice Zdrowia Psychicznego METODA oferujemy możliwość regularnych spotkań superwizyjnych z wybranym specjalistą – psychoanalitykiem lacanowskim.

Naszą ofertę kierujemy do profesjonalistów (psychoterapeutów, psychologów, psychiatrów, psychoanalityków, pracowników socjalnych), pracujących w gabinetach prywatnych lub w instytucjach publicznych. Z superwizji mogą także korzystać osoby odbywające staże.

superwizja psychoanalityczna

Proponujemy dwa rodzaje superwizji psychoanalitycznej:

1. Superwizja dla profesjonalistów
niezorientowanych psychoanalitycznie

Kierowana do tych profesjonalistów, którzy w swoim podejściu do pacjenta nie stosują podejścia psychoanalitycznego. Taka superwizja służy rozpoznaniu charakteru trudności jakie pojawiają się podczas kierowania leczeniem czy innym, świadczonym przez profesjonalistę, sposobem pomocy.

2. Superwizja dla psychoanalityków
(zorientowanych lub niezorientowanych lacanowsko)

Kierowana do psychoanalityków. Taka superwizja obejmuje zarówno rozpoznanie charakteru trudności, jakie pojawiają się w kierowaniu leczeniem, jak i omawianie zagadnień klinicznych związanych z kierowaniem leczeniem w konkretnym przypadku pracy z psychoanalizującym się (spotkania wstępne, budowanie przeniesienia, moment wejścia w psychoanalizę; operowanie przeniesieniem, diagnoza różnicowa struktur klinicznych: nerwica-psychoza).

Lista psychoanalityków oferujących superwizje:

Ewa Marciniak
Marcin Piotrowski
Jan Tkaczow
Anna Wojakowska-Skiba

W celu umówienia terminu superwizji
z wybranym specjalistą prosimy o telefon

+48 22 777 40 30

Klinika Zdrowia Psychicznego METØDA
Wspólna 61, lok 104, II piętro

Podaj nam swoje dane – skontaktujemy się z Tobą.

Jeżeli chcesz, możesz od razu krótko opisać swój problem.


    Umów się na wizytę
    Umów się na wizytę